Cykl konferencji GIS w nauce jest inicjatywą polskich ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej, geoinformacji i geoinformatyki. Głównym celem konferencji jest wymiana idei i doświadczeń w stosowaniu systemów informacji geograficznej we wszystkich możliwych dziedzinach i dyscyplinach nauki. Konferencja stanowi doskonałą okazję do prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych w powyższym zakresie, jak również do dyskusji na temat wszechstronnego wykorzystywania systemów informacji geograficznej i systemów geoinformacyjnych. W ramach konferencji odbywają się sesje plenarne, tematyczne sesje referatowe i posterowe oraz warsztaty w laboratoriach komputerowych. Konferencje odbywają się co roku, za każdym razem w innym ośrodku akademickim. Pierwsza konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2012.

Zapraszamy do udziału w corocznych konferencjach!

Kontakt: giswnauce@giswnauce.edu.pl