GIS W NAUCE 2016

25 marca 2016

Rejestracja na tegoroczną V edycję Ogólnopolskiej Konferencji GIS w nauce 2016

dostępna jest na stronie

giswnauce.uw.edu.pl

baner2016V Ogólnopolska konferencja
GIS W NAUCE
pod patronatem Dziekana
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego
Warszawa, 8-10 czerwca 2016 roku

giswnauce.uw.edu.pl