Tematyka konferencji

15 marca 2015

Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji GIS w nauce, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2015 roku w Poznaniu. Honorowy patronat IV edycji konferencji objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak.

Głównym celem konferencji jest wymiana idei i doświadczeń w stosowaniu systemów informacji geograficznej we wszystkich dziedzinach nauki. Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji Państwa osiągnięć naukowych, jak również do dyskusji w zakresie wykorzystywania GIS. W ramach konferencji zaplanowane zostały tematyczne sesje referatowe i posterowe oraz warsztaty w laboratoriach komputerowych.

W obecnej edycji konferencji sesja specjalna będzie poświęcona możliwościom wykorzystania podejścia geoinformacyjnego w naukach biologicznych. Postępująca antropopresja, jak również rozwój technologii geoinformacyjnych skłania do coraz większego zainteresowania badaniami georóżnorodności i bioróżnorodności. Nowe metody badawcze tworzone w oparciu o platformę geoinformacyjną, a także aktualne wyniki projektów badawczych z dziedziny nauk biologicznych coraz częściej mają charakter aplikacyjny i są z powodzeniem wykorzystywane m.in. w monitoringu środowiska przyrodniczego. Sesja winna dać możliwość rozpoznania aktualnych kierunków rozwojowych badań ekologów, a także botaników i zoologów opartych na systemach informacji geograficznej.

Warsztaty tematyczne będą bezpłatne dla wszystkich uczestników konferencji. Zapisy na warsztaty będą możliwe po rejestracji na konferencję.