Koszty uczestnictwa:

– w terminie rejestracji do 30 kwietnia 2015:

Opłata normalna: 350 zł

Opłata ulgowa (studenci, doktoranci, emeryci): 250 zł

– po terminie rejestracji po 30 kwietnia 2015:

Opłata normalna: 500 zł

Opłata ulgowa (studenci, doktoranci, emeryci): 300 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

– udział w sesjach referatowych i posterowych oraz warsztatach

– materiały konferencyjne

– dwa obiady

– poczęstunek w trakcie przerw kawowych

– kolację integracyjną

– wycieczkę

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów, które uczestnicy konferencji rezerwują we własnym zakresie.


Uprzejmie prosimy o wniesie opłaty konferencyjnej na poniższy numer konta:

65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
Tytuł przelewu: GIS Nazwisko Imię