Rejestracja na tegoroczną V edycję Ogólnopolskiej Konferencji GIS w nauce 2016

dostępna jest na stronie

giswnauce.uw.edu.pl