Komitet Naukowy

Dr Leszek Gawrysiak (UMCS)

Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ)

Prof. nzw. dr hab. Jacek Kozak (UJ)

Prof. nzw. dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz (UWM)

Dr Maciej Nowak (UAM)

Prof. nzw. dr hab. Bogumił Szady (KUL)

Prof. nzw. dr hab. Jacek Urbański (UG)

Prof. nzw. dr hab. Piotr Werner (UW)

Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM)