Program ramowy

program

Referaty i postery
Czas przeznaczony na wygłoszenie referatu to 15 min oraz dyskusja do 5 min.
Postery mogą być przygotowywane w wielkości do formatu A0 w układzie pionowym.

 Wycieczki
Proponujemy Państwu do wyboru jedną z dwóch wycieczek, które odbędą się w dniu 02.06.
Lista zapisywania się na wycieczki będzie dostępna przy rejestracji.