3 czerwca – środa 


9:00 – 11:00

Warsztaty

Sala nr 22

Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego w analizach środowiska
(ProGea Consulting, Kraków)

Sala nr 23

Wprowadzenie do tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem ArcGIS API for JavaScript (Esri Polska, Warszawa)

Sala nr 24

Technologie pomiarowe stosowane w naukach przyrodniczych
(SmallGIS, Kraków)


11:00 – 11:20

Przerwa kawowa 


11:20 – 13:20

Warsztaty

Sala nr 22

Analiza obiektowa (GEOBIA) obrazów teledetekcyjnych pod kątem detekcji przemian środowiska
(Laboratorium Geomatyki WL UR, Kraków)

Sala nr 23

Analiza danych rastrowych przy użyciu oprogramowania GRASS
(TAXUS IT, Warszawa)

Sala nr 24

R – jak stworzyć mapę interaktywną za pomocą kilku linii kodu
(Zakład Geoinformacji WNGiG UAM, Poznań)


13:20 – 13:40

Przerwa kawowa 


13:40 – 15:40

Warsztaty

Sala nr 23

Zarządzanie danymi Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) w QGIS
(GIS Support, Lublin)