Komitet Organizacyjny

dr Joanna Gudowicz (Przewodnicząca)

mgr Agata Staszak-Piekarska (Sekretarz)

dr Marcin Winowski (Skarbnik)

mgr Michał Antkowiak

mgr Marek Młodkowski

mgr Alicja Najwer

mgr Jakub Nowosad

mgr Paweł Piekarski

Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego