Referaty plenarne

Jacek Kozak – prof. UJ dr hab., Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
Badania zmian powierzchni lasów w Karpatach: wybrane problemy metodyczne


Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, Główny Urząd Statystyczny
Portal Geostatystyczny jako źródło informacji przestrzennej


Piotr Wężyk – dr hab. inż., Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Skanowanie laserowe nowy wymiar geoinformacji


Zbigniew Zwoliński – prof. UAM dr hab., Zakład Geoinformacji, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; współautorzy: Michał Czepkiewicz, Piotr Jankowski, Tomasz Kaczmarek, Marek Młodkowski, Michał Wójcicki
Geoankieta: metoda badawcza partycypacyjnych systemów informacji geograficznej